Bemoedigingen voor de nacht


Al langere tijd was er een verlangen in mijn hart om kleine bemoedigingen te schrijven speciaal voor het slapen gaan.
Zelf lees ik altijd voor het slapen gaan uit een dagboekje; ik vind het gewoon fijn om zo, samen met God, de dag af te sluiten.
Nog even wat lezen, bidden en wat mijmeren voordat mijn gedachten door de slaap worden ingehaald.
Dat deze 'Bemoedigingen'voor de nacht' tot zegen mogen zijn en rust en vrede mogen geven.
Voor iedere nacht wens ik je Gods zegen en welterusten.In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen,
want U alleen, Here, doet mij veilig liggen.

Psalm 4:9


Dat de liefde van God 
je zal omringen,
als een warme deken
over je heen.
Dat je in Zijn geborgenheid
rustig zal slapen,
wetende,
ik ben niet alleen.

Dat de liefde van God
je zal beschermen,
als een schild
over je heen.
Dat je in Zijn aanwezigheid
vredig kan rusten,
wetende,
Hij laat mij niet alleen.
Dat de liefde van God
je zal sterken,
verkwikken
door de nachtrust heen.
Dat je door Zijn 
tegenwoordigheid
verkwikt weer op zal staan,
wetende,
Hij liet mij nooit alleen.


Welterusten

Maar voor hen, voor wie de nachten lang en moeilijk zijn
doordat ze niet kunnen slapen, om welke reden dan ook,
bid ik, dat ze in die nachtelijke uren Gods dichte nabijheid,
Zijn liefde en trouw, zullen ervaren.
Zodat de nacht minder donker, zwaar en lang zal zijn.Eeuwig duurt Zijn liefde!

Psalm 136

Eeuwige liefde

‘Eeuwig duurt Zijn liefde,’ dat zijn de steeds weer terugkerende woorden van de Psalmist in deze Psalm.
Als hij spreekt over de almacht van God, als hij spreekt over Hem als Schepper.
Als hij verteld hoe God Israël bevrijdde uit Egypte en Zijn beloften waarmaakt van het Beloofde Land.
Als hij spreekt over Zijn trouw en Hem eer brengt.
In en door alles heen getuigt de Psalmist van de eeuwige liefde van God voor Zijn volk.
Het is zowel een statement als een herinnering voor hemzelf om nooit te vergeten dat Gods liefde eeuwig is.
Door het volbrachte werk van Jezus is Zijn eeuwige liefde ook voor ons.
Hij, Die mij het leven gaf.
       Eeuwig duurt Zijn liefde.
Hij, Die mij beschermde, toen ik overvallen werd.
       Eeuwig duurt Zijn liefde.
Hij, die naast mij was in alle nachten dat ik niet kon(kan) slapen van de pijn.
       Eeuwig duurt zijn liefde.
Eeuwig duurt Zijn liefde!
In welke situatie we ons ook bevonden hebben, wat er ook gebeurt, of gebeurt is in ons leven, of nog zal gebeuren, één ding is zeker: Eeuwig is Zijn liefde!
Als je zo gaat slapen, kijk eens terug in je eigen leven en vul eens in, en zeg achter elke zin: Eeuwig duurt Zijn liefde!
Je zult vast in slaap vallen met een glimlach om je lippen.

Lieve Vader, dank U wel voor Uw liefde die eeuwig is.
Help ons om dit toch nooit te vergeten.
Het kan stormen in ons leven, de toekomst kan onzeker zijn, pijnlijk het verleden, verdrietig het heden, maar in alles blijft één ding altijd staan: Uw liefde!
Want Uw liefde is voor eeuwig.
Dank U, lieve Vader.

- Amen -


Eer aan de Heer!
Eer God in Zijn heilige hemel, …
Laat alles wat adem heeft de lof zingen van de Heer.

Psalm 150:1,6

Eer en aanbid Hem!

Het is al weer even geleden dat de volgende vraag vanuit een boekje over aanbidding naar mij toe kwam.
'Wat zou er gebeuren als we aanbiddend naar de kerk zouden gaan, en al voor de deur vol zouden zijn van het besef van Zijn aanwezigheid?'
Morgen is het zondag en velen van ons gaan naar de kerk.
Hoe zou het zijn als we allemaal naar de kerk gingen met een hart dat al vol is van het besef dat Hij daar aanwezig is?
‘Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, ben Ik in hun midden.’
Waarom, of voor wie gaan we naar de kerk?
Voor onszelf, omdat het zo hoort, voor elkaar, of voor een ontmoeting met God?
Hem eer bewijzen kan overal, maar wat is het geweldig om dat samen te doen.
Het is niet altijd even makkelijk om onze beslommeringen aan de kant te zetten en ons hart op Hem te richten, maar als we dat doen voordat we Zijn huis binnengaan, hoe anders zullen we, zowel binnengaan als eruit komen.

Lieve Vader, laat het zo zijn, dat, als we morgenochtend wakker worden, of als we vannacht niet kunnen slapen, onze gedachten bepaald zullen worden bij de ontmoeting die we met U mogen hebben.
Dat we instaat zullen zijn alles achter ons te laten en af te leggen wat ons hart afhoudt van U, om U alle eer, lof en aanbidding te geven die U toekomt.

- Amen -

Op Uw liefde vertrouw ik, Heer.
Ik juich van vreugde , want U brengt redding.
Over U zal ik zingen, want U bent goed voor mij.

Psalm 13:6

Juichen en zingen

Psalm 13 is een vrij korte Psalm, maar in de paar verzen, het zijn er slechts zes, vinden we een geweldig troostende en opbeurende boodschap, en les.
Velen van ons zullen in hun leven al weleens verzucht hebben: ‘Hoelang nog, Here, hoelang nog!?’ De donkere dagen van ons leven duren soms zo lang.
Soms zolang dat wij het, net als David, uitroepen naar God.
Hoelang nog, Here?
Antwoord ons toch!
Maar …
Zijn de laatste woorden van David ook onze laatste woorden?
Klinkt aan het einde van ons gebed, ook ons vertrouwen in God door?
Blijft ons gebed een smeekbede om hulp, een schreeuw van hoelang nog of sluiten we ons gebed ook met deze woorden van David en vertellen we aan God dat we op Hem blijven vertrouwen, op Zijn liefde, op Zijn redding?
Juichen en zingen ook wij van vreugde om de redding die Hij zal brengen, omdat Hij goed voor ons is, of zijn we te vol van onze nood?

Lieve Vader, soms blijven we steken in onze vraag om hulp, in onze roep vanuit onze nood.
Ik dank U daarom voor deze woorden van David, die zo troostend en opbeurend zijn, maar ook een belangrijke les, want ze wijzen ons op Uw grote liefde en trouw, op hoe goed U voor ons bent; dat U redding zal brengen.
Ik kies er vanavond voor, Vader, om ongeacht mijn omstandigheden te zeggen: 'Op Uw liefde vertrouw ik!
Ik juich en zing voor U, omdat U goed voor mij bent.
Wel zachtjes om niemand wakker te maken, want ik weet ook, U hoort mij toch wel.'

- Amen -


Ik vertel U mijn nood, o Heer;
ik vraag U: ‘Hoelang nog?
Ik smeek om uitzicht,
en roep: ‘Antwoord mij toch!’

Maar Ik blijf op Uw liefde vertrouwen,
Ik weet immers wel hoeveel U van mij houdt!

Ik zal juichen,
ik zal zingen,
om de redding die U zult geven.

U bent goed,
U bent trouw,
U zorgt voor mij mijn gehele leven.

Ja, op Uw liefde blijf ik vertrouwen,
Ik weet immers wel hoeveel U van mij houdt.

De almachtige Heer is aan onze zijde,
onze burcht is de God van Jacob!

Psalm 46:8

De Almachtige gaat naast ons

De dingen van het leven kunnen ons zo benauwen of aanvliegen, dat we soms even ‘vergeten’ wie het is die aan onze zijde staat.
Onze omstandigheden, de zorgen, moeiten en pijn, onzekerheden, of we ons werk wel kunnen houden, of de wegen die onze kinderen gaan, of …
Al deze dingen kunnen ons zicht op wie God is soms even ontnemen.
Maar dan komt dit woord van God tot ons.
‘De almachtige Heer is aan onze zijde, onze burcht is de God van Jacob.’
De Almachtige is aan onze zijde.
In deze naam ligt alles besloten wie Hij is.
De Almachtige, Degene voor wie niets onmogelijk is.
Wiens hand is niet te kort om te verlossen, noch Zijn genade te klein om te vergeven.
Wiens woord voldoende is om de grootste storm tot bedaren te brengen.
En die God, de Almachtige, de God van Jacob, trouw en betrouwbaar, is onze burcht, onze schuilplaats.
Waar we ook doorheen moeten, God laat ons weten dat Hij naast ons gaat.
Elke dag.
Ieder moment.

Lieve Vader, soms verliezen we ons zicht op U doordat we onze blik gericht houden op onze omstandigheden.
Dit maakt ons kwetsbaar, onzeker en op den duur krachteloos.
Vergeef ons, Vader.
Dank U voor Uw woord, waarin U ons tegemoet komt en ons opnieuw laat weten dat U er nog steeds bent, dat U niet van onze zijde wijkt.
Ook niet vannacht als het donker wordt.
U, de God van Jacob, bent ook in de donkerste nacht, onze toevlucht, onze  burcht, bij wie wij, en die ons lief en dierbaar zijn, veilig en geborgen zijn.

- Amen -

U hebt mijn omzwervingen geteld; 
doe mijn tranen in Uw kruik. 
Staan zij niet in Uw register?

Psalm 56:9

God verliest ons niet uit het oog!

David heeft het heel erg moeilijk.
Hij wordt aan alle kanten belaagd en hij roept het uit naar God: ‘Wees mij genadig , o God,’ en hij stort zijn hele hart uit bij God.
Hij vertelt Hem hoe de mensen op hem loeren, op hem jagen, hem bedreigen, zijn woorden verdraaien, hem bespieden en allemaal kwade gedachten over hem hebben.
Misschien herken je je wel in dit verhaal van David.
Misschien verkeer je wel in soortgelijke omstandigheden.
Mag ik je dan iets vragen?
Hoe reageer jij daarop?
David gaat er mee naar God, maar dat niet alleen.
Hij spreekt te midden van deze omstandigheden ook uit, dat, al is hij bang, hij toch op God vertrouwd.
Hij weet dat God met hem is, dat God hem ziet; hem niet uit het oog verliest.
'U hebt mijn omzwervingen geteld ...'
En David heeft wat gezworven doordat hij steeds moest vluchten.
'Doe mijn tranen in Uw kruik …'
God heeft een kruik voor onze tranen en een boek waarin alles is opgeschreven.
En met deze boodschap mogen wij gaan slapen: ‘God verliest jou niet uit het oog!’
Je omzwervingen zijn geteld, je tranen in Zijn kruik.
Alles is opgeschreven in Zijn boek.

Lieve Vader, dank U wel dat we weten mogen dat U ons niet uit het oog verliest.
Dat U alles ziet.
Dat we weten mogen, net als David: ‘God is met mij!’
Doe ons zo in dit vertrouwen rustig slapen vannacht.
We hoeven niet te vrezen, want U bent bij ons.
Dank U wel!

 - Amen -

… En waar ik ook kijk:
niemand die zich om mij bekommert;
nergens kan ik schuilen,
niemand maakt zich zorgen om mij.

Psalm 142:5

Echt, er is Iemand!

Wat een noodkreet van David omhoog naar zijn hemelse Vader.
Verborgen in een grot, verstoken van vrienden en familie, opgesloten, geen kant kan hij op.
Geen arm die om zijn schouder geslagen wordt, geen troostende bemoedigende woorden.
Eenzaam en alleen als David is, doet hij het enige dat hij kan doen: hij heft zijn handen omhoog naar God van wie hij zijn hulp en troost verwacht, en hij stort zijn hart uit.
Misschien zijn de woorden van David wel jouw woorden.
Misschien zijn zijn woorden wel jouw klacht.
Houdt het dan niet voor jezelf maar ga er net als David mee naar boven, naar je hemelse vader en leg je klacht bij Hem neer.
Stort je hart bij Hem uit, schaam je er toch niet voor.
Zoals een kind bij zijn ouders kan uithuilen, zijn pijn en verdriet, zijn klacht kan neerleggen, zo mogen ook wij naar onze hemelse Vader gaan en onze noden bij Hem brengen en bij Hem neerleggen.
Zoek je toevlucht bij Hem, bij Degene die je altijd hoort, je altijd ziet, altijd bij je is.
Hij wacht op jou!

Lieve Vader in de hemel.
Uw ogen gaan over de ganse aarde en zien elke nood, elk verdriet en elke pijn.
U ziet hen die zo eenzaam en alleen zijn, maar ook hen die zich zo voelen.
U ziet, U voelt, U hoort …
O Vader, ik bid zo speciaal voor hen die zelf geen woorden meer hebben om te bidden, ontferm U over hen.
Droog hun tranen en doe hen Uw liefdevolle nabijheid ervaren.
Laat Uw liefde als een warme deken om hen zijn.
Laat Uw vrede hen vullen met een rust die alles te boven gaat en waardoor zij in de bescherming van Uw aanwezigheid rustig kunnen slapen.
In Jezus’ Naam.

- Amen -

Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God, …

Psalm 146:5

Je bent gezegend!

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan.
U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en aan de zij ontstaan.
Overbekende woorden van een lied gemaakt naar Psalm 121 en voor ons allemaal op een bepaald moment wel tot een grote bemoediging.
Maar wat we ons misschien niet altijd realiseren is, dat vers 5 van Psalm 146 ons verteld hoe gelukkig wij onszelf dan wel niet mogen prijzen.
Welzalig is hij/zij die de God van Jacob tot hulp heeft,die zijn/haar verwachting stelt op de Heer, zijn/haar God!
Welzalig, oftewel, gelukkig ben je, ja, gezegend ben je als je Jacobs God tot hulp hebt!
Realiseren we ons dat wel hoe gezegend we daarmee eigenlijk zijn?
Of worden we zo in beslag genomen door onze nood dat we het niet zien?
Heb jij de God van Jacob tot jouw hulp?
Is Psalm 121 het lied van je hart?
Dan ben je een gezegende vrouw (of man).
Want de God van Jacob is de God die recht verschaft, te eten geeft, bevrijdt, ziende maakt, opricht, beschermt, steunt, liefheeft hen, die naar Zijn wil leven.

Lieve Vader, U bent mijn hulp in elke omstandigheid.
Naar U hef ik mijn ogen op, want bij U komt mijn hulp vandaan.
Ik wil U daar zo voor danken, Vader, en U tegelijk vragen mij te vergeven, dat ik me zo vaak niet realiseer hoe gezegend ik daardoor ben.
Dank U, lieve Vader, dat ik mag gaan slapen met het besef dat ik een gezegende vrouw, een gezegende man, ben.
U, o Heer, mijn God, bent mijn hulp.
Ik ben gezegend!
Dank U!

- Amen -

Als ik denk over het verleden,
overweeg wat U allemaal deed,
stilsta bij wat U maakte,
dan strek ik mijn handen naar U uit,
dan verlang ik naar U als dor land naar water.

Psalm 143:5,6

 Als dor land naar water

Als David deze woorden schrijft, is hij min of meer ten einde raad.
Hij wordt vervolgd, vertrapt, zijn krachten begeven het en hij is de wanhoop nabij.
Misschien voel jij je ook wel zo op dit moment.
Misschien word je wel belaagd op school of op je werk.
Misschien krijg je heel wat sneren naar je hoofd iedere dag.
Misschien ben je ook, net als David aanbelandt op een breekpunt en ervaar je net als hij, dat je krachten wegvloeien.
Mag ik je dan aanmoedigen om hetzelfde te gaan doen als hij?
Als eerste roept hij het uit naar God, luister naar mij, antwoord mij.
Dan vertelt hij zijn nood en vervolgens blikt hij terug naar wat God voorheen voor hem heeft gedaan. Hij wendt zijn blik af van de vervolging, hoe hij wordt vertrapt etc., en hij richt zich op wat God allemaal heeft gedaan, heeft gemaakt.
Zoals dor en droog land verlangt naar water, hunkert naar een spatje regen en het inzuigt als de regen valt, zo strekt David zijn handen uit naar God om van Hem te ontvangen dat wat hij nodig heeft en waarvan hij weet dat het bij God te vinden is.

Lieve Vader, net als David roep ik het naar U uit en vertel U al mijn nood …, en bid U, antwoordt mij.
Zoals dor en droog land verlangt naar water, zo verlang ik naar Uw antwoord, Uw hulp, Uw redding; een aanraking van Uw liefdevolle Vaderhand.
Laat mij Uw stem horen, Vader, Uw liefde voelen.
Help mij, red mij, ik vertrouw op U.

- Amen -

Voor de morgen schemert, roep ik U al,
want Uw woorden zijn mijn hoop;
in nachtelijke uren zijn mijn ogen gevestigd op U,
want Uw woorden blijven mij in gedachten.

Psalm 119:147,148

Gods woord, onze hoop

Hoe bijzonder zijn deze woorden van de Psalmist.
‘Voor de morgen schemert, roep ik U al.’
Nog voor er een nieuwe dag aanbreekt, nog voor hij begon aan zijn dagelijkse bezigheden, nam hij eerst tijd om met God de dag te beginnen; Zijn woord te lezen en te bidden.
Gods woord gaf hem hoop, hielp hem in de dag die zou komen.
Zelfs als hij ’s nachts wakker werd, waren zijn gedachten op God gericht, kwam Gods woord in zijn gedachten.
Hij was zo vertrouwd met Gods woord!
Welk een aanmoediging voor ons.
Nee, het is niet altijd even makkelijk om ’s morgens wat eerder op te staan en voor de dag begint eerst een moment met God te hebben, Zijn woord te lezen, te overdenken, en te bidden.
Het vraagt, vooral in het begin best wat discipline, maar welke een bemoediging en zegen ontvangen wij voor de rest van de dag.
Meer dan ooit zullen we beseffen dat God niet sluimert noch slaapt, dat Hij altijd bij ons is en met ons meegaat.
En als het moeilijk wordt hebben wij Zijn woorden van hoop heel dicht bij, namelijk in ons hart en gedachten.

Lieve Vader, laat ons hart zo verlangend zijn/worden naar U, dat het eerste wat wij ’s morgens zullen doen is naar U toegaan.
Uw woorden lezen, overdenken en bewaren.
Uw woorden van hoop indrinken en de dag die voor ons ligt in Uw handen leggen en het van U verwachten.
Ja, dat zelfs ’s nachts Uw woorden in onze gedachten zullen komen als we wakker worden.
Maak ons innig vertrouwd met Uw woord.

- Amen -

Niet aan ons, Heer, niet aan ons komt alle eer toe,
maar aan u!
U bent liefdevol en betrouwbaar.

Psalm 115:1

Aan U alle eer!

Meestal komen we bij de Heer met een aardig waslijstje aan dingen die ons bezighouden, waarover we ons zorgen maken, voorbeden, vragen enz., enz.
Vooral voordat we gaan slapen overdenken we vaak nog eens de dingen van de voorbijgegane dag en soms kunnen die ons dan vervolgens weer aardig uit onze slaap houden.
Hoe zou het zijn als we vanavond nu eens onze ogen zouden sluiten en onze handen zouden vouwen en Hem alleen zouden danken en eren.
Iedere dag is Hij bij ons, zorgt Hij voor ons, zijn Zijn liefde gunstbewijzen nieuw.
Hij is betrouwbaar; wat Hij beloofd, doet Hij, ook daar hoeven we nooit aan te twijfelen.
Hoe zou het nu toch eens zijn als we ons lijstje aan de kant zouden schuiven en Hem zouden gaan danken en eren voor alles.
We vallen dan vast met een glimlach op ons gezicht in slaap.

Lieve Vader in de hemel.
Aan het einde van deze dag wil ik zo bij U komen en U danken voor wie U bent en voor alles wat U hebt gedaan vandaag.
Ik wil U danken voor Uw trouw, voor de hulp die U mij vandaag hebt gegeven en de bescherming die U mij en mijn geliefden gaf en die U ook vannacht weer gaat geven.
Dank U, dat Uw liefde en gunstbewijzen morgen weer nieuw zijn.
U geeft iedere dag zo het beste aan ons.
Ik wil U Naam eren en grootmaken, want U bent een betrouwbaar God; onveranderlijk, eeuwig en al Uw beloften komt U na.
Dank U, Vader, dat ik in Uw bescherming rustig kan gaan slapen, want U waakt over mij en over hen die mij zo lief en dierbaar zijn.
U komt toe alle lof en eer.
Ik prijs Uw Naam.

- Amen -

Overlaad ons met Uw liefde,
iedere morgen opnieuw;
dan kunnen we juichen en blij zijn,
iedere dag opnieuw.

Psalm 90: 14

Overlaad mij

Als alles voorspoedig gaat, dan is het niet zo moeilijk om iedere dag blij te zijn en te kunnen juichen of zingen van vreugde. Dan gaat dat vaak wel vanzelf. Maar wat als alles tegen zit? Wat als de toekomst er niet zo rooskleurig uitziet? Er allerlei onzekerheden zijn, of moeilijkheden en problemen, ziekte …? Kunnen we dan nog blij zijn en van vreugde juichen en zingen? Ik van mijzelf in ieder geval niet. En toch is het mogelijk laat Gods woord ons zien. Overlaad ons met Uw liefde, iedere morgen opnieuw, dan kunnen we juichen en blij zijn, iedere dag opnieuw. Toch lijkt het vaak niet zo te zijn, niet zo te werken; hoe komt dat dan toch? Dan vraag ik mezelf zo even af, verwacht ik wel om overladen te worden, of vraag ik erom en loop ik gelijk weer weg, zonder Hem de kans te geven. Of zet ik misschien als het ware een paraplu op waardoor Zijn liefde als regendruppels afglijdt en naast mij op de grond valt. Of …?

Lieve Vader, als ik morgenochtend weer bij U komt en U vraagt om mij te overladen met Uw liefde voor de dag die voor me ligt, dan bid ik U, laat mij geduldig wachten om ook Uw liefde te ontvangen. Laat mij niet meteen weer weg te hollen naar werk of wat dan ook. Of als ik een soort paraplu boven mij hoofd heb opgezet, open dan hiervoor mijn ogen. Ik verlang ernaar, Vader, om overladen te worden met Uw liefde, om zo iedere dag blij te kunnen zijn en te kunnen juichen, te kunnen zingen van vreugde.

- Amen -

Heer, bewaar mij als Uw liefst bezit;
verberg mij onder Uw veilige vleugels.

Psalm 17:8

Liefst bezit

Een andere vertaling zegt: ‘Bewaar mij als Uw oogappel.
David verlangt ernaar, dat God met hem omgaat, hem beschermt, als was hij het kostbaarste, het meest waardevolle, dat God bezat.
Zo wil David in bescherming genomen worden door God.
Het zegt heel veel over de relatie die David met God heeft, dat hij dit zomaar durft te vragen.
Welk een hunkering ligt er in deze woorden, maar ook welk een vertrouwen in Degene aan Wie hij dit vraagt.
Als jij het ook moeilijk heb, ga dan net als David naar je hemelse Vader en vraag Hem, net als David, om je te beschermen als Zijn liefst bezit, als Zijn oogappel, wetende dat je nergens anders veiliger ben dan onder de schaduw van Zijn vleugels en laat de geborgenheid die van deze veilige plek uitgaat je omringen de komende nacht.

Lieve vader, als nu zo het moment is gekomen dat ik slapen ga, wil ik bij U komen en U danken. Danken voor het woord dat U gaf en de geborgenheid die daar in doorklinkt.
Ik bid U, Lieve Vader, bewaar mij als Uw liefst bezit en verberg mij onder Uw veilige vleugels.
Zo kan ik rustig gaan slapen, ondanks alle zorgen en problemen, of wat me ook bezwaart of bezighoudt,  want U zorgt voor mij met alles wat U hebt en vanuit wie U bent.
Dat U zoveel van mij houdt, zoveel om mij geeft, is niet te begrijpen, maar ik dank U, dat ik weten mag, door de Here Jezus, dat dit wel zo is.
Dank U wel, voor Uw grote liefde voor mij.

- Amen -

Gebed

Pijn  in de nacht

Heer,
wees mijn sterkte,
wees mijn kracht.
Ik huiver en ril
als ik denk
aan de komende nacht.

Pijn is mijn metgezel
en verlaat mij
geen enkel moment.
Heer,
ik hou het niet vol
als U niet heel dicht
bij mij bent.

Mijn ogen branden
van vermoeidheid en pijn;
ik wil zo graag even slapen
en weg van al deze ellende zijn.

Heer,
wees mij toch
in deze donkere uren
heel dicht nabij.
Laat mij
Uw aanwezigheid ervaren;
kom, Heer,
in dit nachtelijke uur
heel dicht bij mij.

Troost mij, Heer,
als mijn tranen stromen
omdat ik niet meer weet
hoe ik het volhouden moet.
Neem mij in Uw armen,
laat mij schuilen
in de schaduw van Uw vleugels.
Ontferm U,
zoals een Vader doet.

Heer,
wees zo mijn sterkte
en mij kracht.
Dan is er hoop
ook in de donkerte
van de nacht.
In Jezus' Naam.

- Amen -

Maar ik, ik blijf U roepen, Heer,
elke morgen richt ik tot U mijn bede.

Psalm 88:14

Blijven bidden

Met het lezen van deze tekst, gingen mijn gedachten eigenlijk gelijk naar het verhaal van de weduwe en de onrechtvaardige rechter. (Lucas 18:1-8)
De Here Jezus vertelde Zijn discipelen deze gelijkenis om hen duidelijk te maken dat ze nooit moesten ophouden met bidden.
Een weduwe deed steeds opnieuw een beroep op de rechter (die geen enkel ontzag had voor God of bewogenheid voor mensen) om haar recht te doen ten opzichte van haar tegenpartij.
Lange tijd wilde de rechter niets doen, maar doordat zij vol bleef houden werd hij toch huiverig voor wat zij zou kunnen gaan doen en sprak recht.
De Here Jezus zei daarop:  ‘Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten?’
De Psalmist bleef roepen, iedere dag opnieuw.
Laten ook wij het bidden nooit opgeven,
Al lijkt het alsof onze gebeden niet verder komen dan het plafond, ga door, houd vol!
God hoort en verhoort!
Misschien niet altijd zoals wij het graag willen zien, maar Hij hoort en verhoort ons altijd.
En als Hij wacht, wacht Hij met een reden.

Lieve Vader, als we het bidden moe worden, omdat er niets lijkt te gebeuren of te veranderen of …, breng ons dan deze gelijkenis in gedachten.
Doe ons beseffen hoe groot en liefdevol U bent; hoe waardevol wij zijn voor U en hoe U altijd het beste met ons voorheeft, ook als U stil blijft terwijl wij bidden.
Uw gedachten en wegen zijn immers hoger dan die van ons.
Leer ons vertrouwen, leer ons volharden en onze bede blijven richten tot U.
Iedere morgen.
Iedere avond.

In Jezus’ Naam.

 - Amen -

Hij bedekt je met Zijn vleugels,
onder Zijn hoede ben je veilig;
Zijn trouw is een schild, een pantser.

Psalm 91:4

Veilig

In de stilte van de donkere nacht,
waar ik in het donker lig te wachten
tot de slaap zich over mij ontfermt,
komt Zijn woord in mijn gedachten
en ik weet mij veilig, geborgen
en beschermt.
Het is alsof ik door Hem word ingestopt.
Zijn vleugels zijn mijn dekens, en zo ben ik
onder Zijn hoede veilig en beschermd.
Zijn liefdevolle, trouwe Vaderhand
houdt mij als een schild omgeven,
ook als de slaap zich over mij heeft ontfermt.
Lieve Vader, dank U dat U over mij waakt
iedere dag, maar ook iedere nacht.
Dank U wel, voor Uw vleugels als mijn deken
en Uw zachte stem die zegt: ‘Slaap zacht.’

- Amen -

Heer, wie U zijn toegedaan,
kunnen op U rekenen;
wie bij U hun toevlucht zoeken,
laat U niet in de steek.

Psalm 9:11

Schuilen

Het einde van de dag is gekomen.
Misschien was het wel een heel moeilijke dag voor je.
Misschien was het wel een dag, waarin je werd overmand door pijn en verdriet.
Mag ik je dan voor de nacht bemoedigen met deze woorden van God?
Als je Hem toebehoort, mag je weten dat Hij je ziet, hoort, en voor je zal zorgen.
Zoek bij Hem je toevlucht met al je pijn en verdriet, Hij zal je niet in de steek laten!
Misschien liggen de sporen van alle tranen nog wel op je gezicht, of misschien lopen ze nog wel steeds over je wangen en willen ze maar niet ophouden met stromen.
Het geeft niet, laat ze maar gaan.
Hij bewaart al jouw tranen in Zijn kruik; schrijft ze op in Zijn boek.
Er komt een dag dat Hij ze zal wissen van je ogen.
Jouw tranen zijn belangrijk voor Hem, maar jij nog meer.
Zoek je toevlucht maar bij Hem, schuil maar, Hij zorgt voor jou.
Ook deze nacht.

Lieve Vader, dank U wel, dat U onze toevlucht bent, onze schuilplaats in elke nood.
Bij U zijn we veilig.
Bij U kunnen we terecht met al onze pijn en verdriet.
Bij U vinden we troost en rust en vrede te midden van alle nood.
Dank U wel, dat U voor ons zorgt ook deze komende nacht als we naar bed gaan met een zwaar gemoed.
Kom met Uw troost, vrede en rust; dek ons daar als het ware mee toe voor de komende nacht, zodat we kunnen uitrusten en nieuwe kracht ontvangen voor morgen.

- Amen -

Mijn ziel, wat drukt je terneer, waarom ben je zo onrustig?
Op God wil ik vertrouwen, eens zal ik Hem weer prijzen,
Hem, mijn behoud, mijn God.

Psalm 42:6

Vertrouwen

‘Op God wil ik vertrouwen.’
De Psalmist maakt hier een belangrijke keuze.
Zijn ziel is onrustig, drukt hem terneer.
Gevoelens die heel menselijk zijn, maar waar we twee kanten mee op kunnen.
We kunnen er aan toegeven en ons laten meeslepen in  onze neerslachtigheid en onrust, waardoor ons vertrouwen en ons zicht op God steeds minder en minder wordt, of we kiezen ervoor, net als de Psalmist, om ons hoofd op te heffen en het uit te spreken dat we op God willen blijven vertrouwen. Met het uitspreken van deze woorden roepen we onszelf een halt toe om ons over te geven aan de negatieve gevoelens en haar gevolgen.
Dit betekent niet automatisch dat de gevoelens gelijk weg zullen zijn; de Psalmist herhaalt dezelfde woorden nog wel twee keer in deze en de volgende Psalm, maar zijn houvast en zijn vertrouwen is op God, waarvan hij weet: Hij ziet mij, Hij zal mij redden en eens zal ik Hem weer loven.
Lieve Vader, als we zo bij U komen aan het einde van de dag en ons hart is onrustig, dan spreken wij het net als de Psalmist uit, dat wij ons vertrouwen, onze hoop op U willen vestigen.
Met deze keuze om te hopen en te vertrouwen op U, mogen we dan gaan slapen, wetende dat U ons ziet en voor ons zorgt.
Wat geweldig dat onze gevoelens niets veranderen aan wie U bent.
U bent onze God, trouw en betrouwbaar, onze hulp in nood, onze toevlucht.
Dank U wel, Vader, dat U zo betrouwbaar en liefdevol bent.

- Amen  -

Breng dank aan de Heer,
want Hij is goed,
eeuwig duurt Zijn liefde.

Psalm 118:29

Breng dank

Ken je dat, ’s nachts wakker worden en niet meer kunnen slapen?
Ik denk het wel.
Dit gebeurt ons allemaal weleens.
Heel vervelend. Je ligt te draaien en te woelen.
Nog even naar de toilet, nog even een slokje water, misschien een glaasje warme melk en maar hopen dat de slaap weer komt.
Misschien zijn het de zorgen die je uit je slaap houden.
Misschien ben je zenuwachtig voor iets dat je morgen moet doen.
Misschien lig je al te bedenken wat je morgen allemaal nog moet doen.
Al deze dingen kunnen er nog meer voor zorgen dat die slaap maar niet komt.
Misschien is het een goed idee om de volgende keer als je niet kunt slapen God eens te gaan danken. Het haalt je gedachten weg bij alles waar je op dat moment helemaal niets aan kunt doen en het brengt je bij Degene die zo ontzettend veel van je houdt en iedere dag opnieuw voor je zorgt.
Dank Hem voor Zijn goedheid, voor Zijn liefde, voor Zijn nimmer aflatende zorg, voor … en val weer in slaap met een dankbaar hart in plaats van zorgen, zenuwen, frustraties of wat dan ook.

Lieve Vader, wat maken wij mensen het onszelf vaak toch (onnodig) moeilijk.
Vooral als we willen slapen en het lukt niet.
We woelen en doen er van alles aan om te kunnen slapen, maar onze gedachten en frustratie over de slaap die niet wil komen houden ons nog meer wakker.
En dat terwijl, als we U zouden gaan danken voor wie U bent en wat U doet, vrede in ons hart komt, en met de vrede de rust en met de rust soms ook de slaap.
En zo niet, dan zullen we toch tot rust komen in Uw nabijheid.
Laat mij daar de volgende keer als ik niet kan slapen aan denken, Heer.

 - Amen -

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en het mensenkind, dat U naar hem omziet?

Psalm 8:4,5

En toch ...

Kijk zo meteen voor je gaat slapen nog eens even naar buiten.
Kijk nog eens even naar de maan en de sterren.
Of sluit gewoon even je ogen (als ze niet te zien zijn) en ga in gedachten eens terug naar die avond dat je verrast was door de vele sterren die aan de hemel stonden en naar die keer dat die prachtige volle maan er was, die met haar schijnsel je donkere kamer verlichtte.
Bedenk je eens dat alle sterren en de melkwegstelsels etc. waarvan wij maar een kleine fractie kunnen zien, door God zijn gemaakt.
Bedenk eens hoe briljant het eigenlijk is, dat de maan zo gemaakt is en in die stand geplaatst, dat de zon haar verlicht en zij zo het licht van de zon door mag geven.
Zelfs eb en vloed worden geregeld door de stand van de maan(en de zon).
Hoe bijzonder is het dan eigenlijk wel niet dat de Maker, de Schepper van deze dingen, omziet naar jou!
De mens is niets meer dan een ademtocht zegt de Bijbel, en toch, deze ontzagwekkende God en Schepper, houdt van deze mens.
Van jou.

Lieve Vader, machtige Maker, Schepper van de maan en de sterren, dank U wel, dat U naar ons omziet.
Eigenlijk is het haast onvoorstelbaar dat U dat doet, maar toch, op grond van Uw woord, weet ik dat dit zo is en ik dank U ervoor.
Zo kan ik rustig mijn bed instappen in de wetenschap, dat U, de machtige Maker, naar mij ziet en van mij houdt.

- Amen -

Zuiver mij van mijn verborgen zonden,
want iedereen maakt fouten
zonder het te weten.

Psalm 19:13

Zuiver mij

Als we ’s avonds naar bed gaan en het donker ons omringt dan gaan onze gedachten vast nog wel terug naar de dag die is geweest.
Misschien was het een hele fijne dag en toveren de dingen die in je gedachten komen een glimlach op je gezicht.
Misschien was het een minder fijne dag en is je gemoed zwaar om de gedachten die boven komen.
Maar hoe onze dag ook was, we zullen allemaal fouten hebben gemaakt zonder het te weten.
Verborgen zonden noemt David ze.
Misschien heb je voor je het licht uitdeed al wel gebeden, maar was je je daarbij ook bewust van je ‘verborgen zonden’?
Dan is dit misschien wel een goed moment, in de stilte en het donker van de nacht, om God ook te vragen om je verborgen zonden te vergeven.
Op deze manier kun je rustig gaan slapen want je weet dat er niets meer is wat er tussen jouw en God instaat.

Lieve Vader in de hemel.
Als de nacht is gekomen en ik in het donker nog even de dag doorneem, dan wil ik U vragen om ook mijn verborgen zonden te vergeven.
Heer, ik besef, net als David, dat ik fouten maak zonder het te weten.
Zuiver mij, Here, van mijn verborgen zonden, zodat er niets zal zijn wat tussen U en mij instaat.
Zo kan ik rustig slapen met een hart vol vrede omdat ik weet: het is goed tussen U en mij.
Dank U wel, Vader.

- Amen -

De hemel getuigt van Gods grootheid,
het gewelf verkondigd wat Hij heeft gemaakt.
De ene dag geeft het door aan de andere,
de ene nacht maakt het de volgende bekend

Psalm 19:2,3

Gods grootheid

Terwijl ik dit schrijf, staat de zon aan de hemel.
De vogels fluiten hun lied, terwijl ik de duiven naarstig op zoek zie naar takjes om hun nest te bouwen.
Uit de grond komen voorzichtig de eerste lentebloemen en hier en daar verschijnen in de krant de eerste berichten van de eerste lammetjes die geboren zijn.
De winter is (bijna) voorbij en de lente neemt het over.
Welk een wonder, dat ieder jaar opnieuw, dit proces vanzelf in gang gezet wordt.
Zomer wordt herfst, herfst wordt winter, winter wordt lente.
De ene dag geeft het aan de andere door, de ene nacht aan de volgende.
Waar we ook heen kijken, naar de zon overdag of naar de sterren en de maan ’s nachts, naar het nieuwe leven dat ontspringt, alles getuigt van de grootheid van God.
Zou voor Hem dan iets te wonderlijk zijn?

Lieve Vader, als ik me bedenk hoe U alles hebt gemaakt en vormgegeven, de zon, de maan en de sterren, de wisselende seizoenen, het wonder van Uw schepping, dan word ik stil en buig mijn hoofd vol ontzag voor Uw grootheid.
Ik dank U, dat U, Die zo groot en ontzagwekkend bent, mijn God en Vader wilt zijn.
Dank U dat U voor mij zorgt.
Ook vannacht.

- Amen -

Heer, U zegent wie zich richt naar U,
liefdevol beschermt U haar,
als een schild.

Psalm 5:13

Zegen en bescherming

Wat een geweldig bemoedigend woord van God om mee te gaan slapen.
Als wij ons richten op Hem, zal Hij ons zegenen en ons liefdevol beschermen.
Ja, als een schild rondom ons zijn.
O, de nachten kunnen soms zo lang en eenzaam zijn.
De stilte en duisternis je zo onrustig maken.
Ja, misschien zelfs angst aanjagen.
Maar God zegt: ‘Richt je hart op Mij en Ik zal je zegenen en je liefdevol beschermen. Neem deze woorden in gedachten mee als je zo gaat slapen en laat ze zijn als een warme deken van liefde, die rust en vrede geeft.
Die alle eenzaamheid, stilte en duisternis die je belagen, doet verdwijnen.

Lieve Vader, dank U wel voor Uw zegen voor de komende nacht.
Dank U wel, dat U mij bij mij bent en mij beschermt.
Ik trek deze woorden van U als een warme deken van liefde over mij heen en laat de rust en vrede, die van Uw woorden uitgaan, doordringen tot in het diepst van mijn hart.
Dank U wel, Vader, voor Uw grote liefde en trouw voor mij.

- Amen -

U heerst over de hoog rijzende zee
- verheffen zich haar golven,
U brengt ze tot rust.

Psalm 89:10

God heerst

Welk een stormen kunnen er woeden in ons leven.
Er zijn tijden waarbij we het gevoel kunnen hebben dat de golven zo hoog zijn, dat ze ons overspoelen en we dreigen te verdrinken.
En eerlijk gezegd, als we alleen naar die golven zouden blijven kijken, dan is dat ook vaak hetgeen gebeurt.
We zinken weg in een depressie of we worden ziek, of …
Maar God heerst over de zee.
Hoe hoog zij zich ook verheft, hoe hoog haar golven ook zijn, God regeert.
En omdat Hij heerst over de zee, heerst Hij ook over de golven en is bij machte om ze tot bedaren te brengen.
Als jij je in zo’n storm bevindt en de golven bedreigen je, kijk dan omhoog naar Degene die heerst over die zee en haar golven, dan zul je niet wegzinken in de golven, maar kracht ontvangen van Hem tot Hij de golven tot bedaren brengt.
Zo kun je ook vannacht rustig gaan slapen, want Hij, de Heerser over hemel en aarde, is ook de Heerser over jouw storm.
Alles is onder controle.

Lieve Vader, welk een rust en vrede ligt er in het weten dat U heerst over alles, dus ook over de stormen van het leven.
Ik kijk op naar U, in wiens handen alles ligt.
Op U vertrouwt mijn hart en ik wacht in vol vertrouwen tot U de golven, die mij dreigen te overspoelen, tot bedaren brengt.
Dank u wel, dat ik weten mag, dat ik veilig ben in Uw hand.

- Amen -

Alleen bij God vind mijn ziel haar rust,
van Hem komt mijn redding.

Psalm 62:2

Alleen bij God

Er kunnen dingen gebeuren in ons leven die ons beroven van alle rust en vrede.
Er kunnen dingen gebeuren waardoor we niet meer weten hoe we eruit moeten komen of doorheen.
We zien er tegen op om naar bed te gaan, want dan lijkt het wel alsof het allemaal nog erger is of wordt.
In de duisternis en stilte van de nacht zijn we vaak zo kwetsbaar voor allerlei gedachten die binnen willen komen en het ons nog moeilijker maken dan we het al hebben.
Op zulke momenten is het goed om jezelf voor te houden: ‘Van God komt mijn redding!’ Misschien zie je er vanavond wel tegenop om te gaan slapen.
Mag ik je dan aansporen om Zijn woord uit te spreken en aan te nemen.
Doe het maar, al is het steeds opnieuw en opnieuw.
Zo blijf je dicht bij Hem en zal je ziel rust vinden.

Lieve Vader in de hemel, ik zie op tegen de nacht die voor me ligt.
Zoveel dingen zijn gaande; U weet ervan.
Maar ik kies ervoor, Heere, om mij op U en Uw woord te richten; het uit te spreken en aan te nemen.
Vader God, van U komt mijn redding; alleen bij U vind mijn ziel rust.
Op dit woord van U, Vader, wil ik me richten, want Uw liefde en zorg voor mij ligt hierin besloten.
Zo dek ik mijzelf als het ware toe met deze woorden en vind rust bij U.

- Amen -

Het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen,
Zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.

Psalm 34:16

God hoort mij

Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik soms aan het einde van de dag terugkijk en de dag overdenk, dan voel ik me niet zo ‘rechtvaardig’ en dan moet ik oppassen dat ik de influisteringen van de boze (of zijn het onze eigen aanklachten?) niet toelaat.
‘Jij rechtvaardig?
Weet je nog wat je gedaan hebt vandaag?
Wat je tegen die en die zei!
En je had beloofd … Enz.’
Zulke influisteringen overladen je met schuldgevoel en werken in de hand dat het woord van de boze gaat heersen over Gods woord en het berooft je van de rust en vrede van God.
Wij zijn niet rechtvaardig als we niets verkeerds doen, we zijn rechtvaardig door het volbrachte werk van de Here Jezus.
Zijn vergoten bloed, voor al onze zonden, is ons kleed van rechtvaardigheid.
En zo rust Gods oog op ons.
Zo hoort Hij ons wanneer wij Hem aanroepen, om welke reden dan ook.

Lieve Heer Jezus, dank U wel voor het offer dat U voor mij hebt gebracht.
Dank U wel, dat ik daardoor rechtvaardig ben.
Dank U wel, dat U ook voor mij de weg tot de Vader geworden bent en dat ik mag weten dat U mij altijd hoort en altijd naar mij luistert.
Dank U wel, dat ik rustig kan gaan slapen, want ik weet dat Uw oog op mij is en Uw oor mij altijd hoort.

- Amen -

Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad,
op jou rust mijn oog.

Psalm 32:8

Tijd voor God

God vertelt ons in dit woord, dat Hij ons inzicht geeft, de weg wijst en raad geeft; maar daarvoor zullen we wel tijd apart moeten zetten of vrij maken om Zijn aangezicht te zoeken, om Zijn woord te lezen, om stil te worden en ons te richten op Hem.
Dat valt niet altijd mee in ons drukke leven en als we niet oppassen, dan glipt de tijd tussen onze vingers door voor we er erg in hebben is de dag om.
Misschien is je dit vandaag wel gebeurt en besef je dat nu dit leest.
Laat je daardoor echter niet ontmoedigen.
Rust vannacht uit van de dag die geweest is en maak morgen een nieuw begin.
‘Mijn oog is op jou:’ zegt Hij en met die wetenschap mag je rustig gaan slapen.
Strek je voor het slapen gaan uit naar Hem.
Vraag Hem om Zijn hulp daarbij; Hij kent jou en je omstandigheden.
Hij zal je helpen als jij je uitstrekt naar Hem.

Lieve Vader, de tijd van deze dag is weer tussen mijn vingers doorgeglipt.
Ik weet hoe belangrijk het is om tijd met U te hebben, maar de drukte van alle dag, de zorgen, de beslommeringen hebben me opnieuw in beslag genomen.
Vergeef mij, Vader en help mij, hoe ik in mijn drukke leven, in mijn omstandigheden, tijd kan vrij maken voor U.
Leidt mij door Uw Geest, in Jezus ‘Naam.

- Amen -

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van Hem blijf ik alles verwachten.

Psalm 62: 6

Rust zoeken bij God

Als je ’s avonds naar bed gaat, dan is het niet altijd makkelijk om alles wat er gebeurd is die dag, van je af te zetten.
Soms blijven je gedachten maar teruggaan naar de dingen die gebeurd zijn en het berooft je zo van de broodnodige rust.
De slaap wil maar niet komen, want je gedachten staan maar niet stil.
Dan komt Gods woord naar je toe: ‘Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen.’
Zoek rust.
Niet vind rust, maar zoek het, bij God.
Richt je gedachten op God.
Op Zijn woord.
Op wie Hij is.
Op wat Hij reeds voor je gedaan heeft.
‘Van Hem blijf ik alles verwachten, gaat het verder.’
Als we alles van Hem verwachten, dan betekent dat, dat we het niet zelf hoeven te doen. Welk een rust en vrede komt daaruit voort.
Dan kunnen we rustig gaan slapen, want Hij zorgt voor ons.

Lieve Vader, ja, bij U zoek ik mijn rust; van U wil ik alles verwachten.
Aan U vertrouw ik mijn zorgen van de afgelopen dag toe.
Ik richt mijn gedachten op wie U bent en ik dank U, met heel mijn hart, voor Uw nimmer aflatende liefde en zorg voor mij.
Nu kan ik rustig gaan slapen, want U zorgt voor mij.

- Amen -


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen